XƏBƏRLƏR

Yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimi keçirilmişdir.

Büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün təlim keçirilmişdir

Bələdiyyə nümayəndələri üçün təlim keçirilmişdir

“Dövlət vergi orqanlarında icra intizamına nəzarət və kargüzarlıq işinin təşkili” istiqaməti üzrə ixtisasartırma kursları başlamışdır

Dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” təlim blokunun növbəti təlimi başlamışdır

Vergi orqanı əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının sertifikatlaşdırılması üçün növbəti onlayn təlimlər başladı