Normativ sənədlər

Dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığının təşkili Qaydaları
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron kitabxanasının “Onlayn təlim” sistemi ilə təlimlərin təşkili Qaydaları
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində onlayn treninqlərin keçirilməsi Qaydaları
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində vergi sahəsində elmi- tədqiqat mövzularının və layihələrin seçilməsi, tədqiqatların təşkili və nəticələrinin tətbiqinə dair Qaydalar
Açıq dərslərin təşkili, keçirilməsi və qiymətləndirilməsinə dair Qaydalar
Vergilər Nazirliyinin e-kitabxanasının fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində seçkili vəzifələrin tutulması Qaydaları
“Vergi Muzeyi”nin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları
Təlim proseslərinə cəlb edilən vergi orqanı əməkdaşları tərəfindən referat işlərinin hazırlanması və qəbulu Qaydaları 
Tədris Mərkəzində dinləyicilərin yataqxanadan istifadə Qaydaları
Tədris Mərkəzində kuratorun işinin təşkili Qaydaları
Viktorinanın (yarış müsabiqəsinin) keçirilməsi Qaydaları
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və təşkili Qaydaları
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinində imtahan prosesinin təşkili və keçirilməsi Qaydaları