Əsasnamələr

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Əsasnaməsi
Tədris Mərkəzinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə
Tədris Mərkəzinin Tədris və metodika şöbəsinin Əsasnaməsi
Tədris Mərkəzinin Maliyyə və təsərrüfat şöbəsinin  Əsasnaməsi
Tədris Mərkəzinin kafedralarının Əsasnaməsi
Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat bölməsinin Əsasnaməsi
Tədris Mərkəzinin Mühasibatlığının Əsasnaməsi