XƏBƏRLƏR

Vergilər Nazirliyinin inzibati binasında 29 iyul 2016-cı il tarixində e-kitabxanaya məsul şəxslər ilə görüş keçirilmişdir

Yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimi keçirilmişdir

“Vergi öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi icrasına nəzarət işlərinin təşkili” ixtisas (fəaliyyət) sahəsi üzrə təlim başa çatdı

İşə yeni qəbul edilmiş əməkdaşlar üçün növbəti təlim başlamışdır

Büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün təlim başlamışdır.

“Vergi qanunvericiliyi” və “Vergi inzibatçılığı” təlim blokları üzrə imtahan vermiş əməkdaşlar sertifikat almışlar