XƏBƏRLƏR

Təhsil prosesində yeni təlim metodları tətbiq edilmişdir.

Tədris Mərkəzində növbəti seminar keçirilmişdir

Büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün təlim başlamışdır

“Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” modulu üzrə təlim başa çatdı

Səyyar vergi yoxlamasının aparılası sahələri üzrə ilk sertifikatlaşdırma təlimi başa çatdı

Tədris Mərkəzində sertifikatlaşdırma ilə bağlı növbəti təlimlər başa çatmışdır