“Azərbaycanın gözəl guşəsində, Şamaxı rayonunda belə mənzərəli yerdə ən müasir standartlara cavab verən Tədris Mərkəzi tikilibdir. Bu gözəl hadisədir və Azərbaycanın ümumi inkişafı ilə bilavasitə bağlı olan məsələdir. Çünki təhsil, bilik, elm, iqtisadiyyatımızın elmi əsaslarla inkişafı bizim üçün ən vacib olan məsələlərdir və uğurumuzun səbəblərindən biridir... Vergilər Nazirliyində toplanan təcrübə çox qiymətlidir. Mən çox şadam ki, sizin nazirliyiniz müasir əsaslarla idarə olunur, müasir menecment tətbiq edilir, dünya praktikası öyrənilir. Biz elə etməliyik ki, dünya praktikasını, onun  ən qabaqcıl nümunələrini Azərbaycanda tətbiq edək.”

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin yeni kompleksinin açılış mərasimindəki çıxışından

13 sentyabr 2011-ci il

Xəbərlər

Ətraflı

Tərəfdaşlarımız