E-Öyrənmə

 
"Onlayn təlim" sistemi - Elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqi ilə dövlət vergi orqanı əməkdaşları üçün virtual və müstəqil öyrənmə mühitinin formalaşdırılmasına, elektron təhsilin tətbiqinin genişləndirilməsinə və distant (məsafədən) təhsilalma formasında təlimlərin keçirilməsinə imkan verən sistemdir. Distant təhsilalma forması tətbiq edilməklə təşkil olunan təlim üçün “Onlayn təlim” sistemində virtual tədris otağı yaradılır. Virtual tədris otaqları üzrə video görüntü müvafiq vergi orqanlarının inzibati binalarında və Tədris Mərkəzində yaradılan xüsusi otaqlarda (virtual tədris otağı üzrə məkanlarda) yerləşdirilmiş texniki vasitələrlə yayımlanır.
Vergilər Nazirliyində funksional fəaliyyət sahələri üzrə qısamüddətli təlimlər “Onlayn təlim” sistemi vasitəsilə təşkil olunur.

“Onlayn təlim” sisteminin tətbiqinin məqsədləri:

 
“Onlayn təlim” sisteminin idarə olunması və təkmilləşdirilməsi Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi tərəfindən təmin edilir.