Həsənov Əli Nazim oğlu

Tədris Mərkəzinin rəisi

Mehdiyev Ceyhun Ağasəməd oğlu

Tədris Mərkəzinin rəisinin 1-ci müavini

Kazımov Mirəli Sahib oğlu

Tədris Mərkəzinin elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Tarverdiyev Tofiq Hacı oğlu

Tədris Mərkəzinin maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə rəis müavini

Qarayev İmran Əliyar oğlu

İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müdiri

Əkbərov Malik Şahbaz oğlu

Vergi metodologiyası kafedrasının müdiri

Hüseynov Elbəyi Əli oğlu

Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ kafedrası

Məhərrəmov Ramiz Bulud oğlu

Tədris və Metodika şöbəsinin rəisi

Məmmədov Seymur Tofiq oğlu

Elmi-tədqiqat bölməsinin rəisi