Heyət

Səfərova Şəhla

Bölmə rəisi

Layihələrlə iş və inkişaf bölməsinin rəisi

3-cü dərəcəli müfəttiş

 

6 yanvar 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.

2003-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” üzrə bakalavr təhsili almışdır.

2018-2021- ci i llərdə Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Maliyyə” ixtisası üzrə təhsil almışdır.

 

23.07.2018-ci ildə Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzinin  maliyyə və təsərrüfat şöbəsinə ştatdan kənar mütəxəssis vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

25.07.2019-ci ildə Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzinin Tədris və Metodika şöbəsinə mütəxəssis vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

29.10.2019-ci ildə Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzinin Layihələrlə iş və inkişaf bölməsinə mütəxəssis vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

27.01.2020-ci ildən Vergilər Nazirliyi Tədris Mərkəzinin Layihələrlə iş və inkişaf bölməsinin rəisi vəzifəsini icra edir.