BİZNES – VERGİ ORQANLARI: YENİ TƏRƏFDAŞLIQ

  i.e.n. Məhərrəmov Ramiz Bulut oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Tədris və metodika şöbəsinin rəisi   Vergi orqanları və vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlərin düzgün qurulması və inkişaf etdirilməsi bu sahədə vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsinin əsas istiqamətlərindən…

Ətraflı →

AQRAR SAHƏDƏ KOOPERASİYA ƏLAQƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA VERGİ SİYASƏTİNİN ROLU

Əhmədov Rəşad Kazım oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Vergi metodologiyası kafedrasının dosenti            Məqalə kooperativlərin vergiyə cəlb edilməsi və yeni yaradılan kooperativlərə dövlət dəstəyi ilə bağlı müasir beynəlxalq təcrübədən, xüsusən də inkişaf etmiş Avropa…

Ətraflı →