XƏBƏRLƏR

Transfer qiymətləri

ELM İNNOVASİYA VƏ ƏMƏKDAŞLIQ ŞÖBƏSİ

Xülasə

Transfer qiyməti vergi orqanlarının ən çox nəzər yetirdiyi məsələlərdən biridir. Belə ki, asılı tərəflər arasında aparılan əməliyyatların süni şəkildə az və ya çox qiymətləndirilməsi nəticəsində vergitutma bazası bir ölkədən digərinə köçürülür. Təqdimatda transfer qiymətinin hesablanması zaman nəzərə alınmalı məqamlar, sənədləşmə və hesablama üçün tövsiyyə olunan 5 üsuldan danışılır.