XƏBƏRLƏR

Vergidən yayınma əməllərinə görə cinayət məsuliyyəti: nəzəriyyə və təcrübə

Əliyev Nazim

Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi

 

 

SEMİNARIN TƏQDİMATI