XƏBƏRLƏR

Vicdan azadlığı dövlət və din münasibətləri müstəvisində

Əliyev Nazim

Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi

Xülasə

 

Məqalə vicdan azadlığı hüququnun anlayışı, konstitusion hüquqi təminatı, hüdudları, məhdudiyyətlərinə həsr olunmuşdur. Avropanın bir sıra dövlətlərinin qanunvericiliyi və məhkəmə təcrübəsi, habelə Avropa İnsan hüquqları üzrə Məhkəməsinin mövqelərində vicdan azadlığı, dövlət və din münasibətlərinin tənzimlənməsi vəziyyətinə nəzər yetirilir.

Açar sözlər: vicdan azadlığı, dövlət, din, hüquq, konstitusiya, qanunvericilik, məhkəmə.

PDF YÜKLƏ