XƏBƏRLƏR

Milli təhlükəsizlik və milli maraq: qanunvericilik aspektində

Nazim Əliyev

Elm. innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi

Xülasə

Müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının, milli təhlükəsizlik haqqında qanununun, terrorçuluğa, korrupsiyaya, mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkobiznesə və digər təhlükəli cinayətlərə qarşı mübarizəyə dair normativ-hüquqi aktların qəbul edilməsi, yeni dövlət qurumlarının yaradılması ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas şərtləri sayılır. Məqalədə bu məsələlərə diqqət yetirilir, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan “Milli təhlükəsizlik haqqında” Qanununun bəzi normalarına dəyişikliklərin edilməsi təklif edilir.
 

PDF YÜKLƏ