XƏBƏRLƏR

Cinayət Hüququ

Nazim Əliyev

Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi

Xülasə

Təqdimatda Azərbaycan Respublikası cinayət hüququnun ümumi hissəsinin əsas müddəaları kimi cinayətin anlayışı, əlamətləri, növləri, kateqoriyalara bölgüsü, meyarları öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda, CM-nin Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulmuş iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər barədə ümumi məlumat verilir, CM-də vergiləri, işsizlikdən sığorta, icbari tibbi sığorta və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınmaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan 213-cü maddənin hüquqi təhlili aparılır. 
 

PDF YÜKLƏ