XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda vergi potensialı və həyata keçirilən vergi islahatları

Nazim Kazım oğlu Əliyev

Şahzadə Qafar qızı Mədətova

Xəlil Valeh oğlu Əfəndiyev

 

 

Xülasə:

Azərbaycanda həyata keçirilən son vergi islahatları iqtisadiyyatın inkişafına yönəlməklə yanaşı, həm də yeni vergi potensiallarının tapılmasına istiqamətlənib. Məqalədə vergi potensialının müasir əsasları tədqiq olunur və onun istifadə formaları ilə bağlı fikirlər irəli sürülür. Həmçinin ölkə və regional səviyyədə vergi potensiallarının vəziyyətinə baxılmaqla, bu imkanların istifafə məqamlarına diqqət yetirilir, vergi islahatları və onun nəticələri sahəsində durum dəyərləndirilir.

 

 PDF Yüklə