XƏBƏRLƏR

Состояние и динамика преступности в экономической сфере Азербайджанской Республики

Мирали Кязимов
Назим Алиев

 

                                                                                                                     Резюме

Məqalədə rəsmi statistik məlumatlar əsasında Azərbaycan Respublikasının iqtisadi serasında cinayətkarlığın ümumi vəziyyəti və dinamikası təhlil olunur.  2005-ci ildən başlayaraq ölkədə getdikcə bu sahədə törədilən cinayətlərin sayında artım tempinin olduğu müəyyən edilir. İqtisadi cinayətkarlığın proqnozlaşdırılması və profilaktikasında daha uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün statistik hesabatlarda bu sferada törədilən yalnız ayrı-ayrı cinayətlərin deyil, bütün cinayətlərin öz əksini tapmasının əhəmiyyəti qeyd edilir.

 PDF Yüklə