XƏBƏRLƏR

Vergi ödəməkdən yayınmanın kölgə iqtisadiyyatına təsiri:-beynəlxalq-hüquqi aspekt”

Vergi ödəməkdən yayınmanın kölgə iqtisadiyyatına təsiri:-beynəlxalq-hüquqi aspekt”

Vergi inzibatçılığının tədrisi şöbəsinin dosenti,

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Zahir Babayev

 

Xülasə:

-Kölgə iqtisadiyyatı və bu iqtisadiyyatın vergidən yayınma hallarına təsiri, Kölgə iqtisadiyyatı ilə beynəlxalq-hüquqi mübarizənin üsul və vasitələri barədə geniş təhlil aparılmışdır. 
-beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid kimi “kölgə iqtisadiyyatı”nın və vergidən yayınma hallarının artma və azalma meyllərinin müəyyən edilməsi üçün konkret geniş statistik məlumatların olmaması.
- tədqiq olunan sahədə digər elmi tədqiqatların aparılması üçün mənbə kimi istifadənin mümkünlüyü.
 “Kölgə iqtisadiyyatı” ilə mübarizə sahəsində problemlərin həlli istiqamətində müəyyən təkliflər, o cümlədən qeyri-qanuni gəlirlərlərini könüllü şəkildə bəyan etmiş şəxslərin və ya təşkilatların təhlükəsizliklərinə dövlət təminatının verilməsi ilə bağlı təklif irəli sürülmüşdür.
 

 

 PDF Yüklə