XƏBƏRLƏR

Liderlik

Abbasov Tural Mənaf oğlu

Tədris Mərkəzinin Vergi qanunvericiliyinin tədrisi şöbəsinin müəllimi

Xülasə

Liderlik hər bir təşkilatda ən vacib və həyati əhəmiyyətli məsələ olmaqla yanaşı, ümumilikdə cəmiyyətin və iqtisadiyyatın fəaliyyətində çox ciddi faktorlardandır. İdarəetmənin keyfiyyəti məhsuldarlığa birbaşa təsir edən başlıca amillərdəndir. Təqdimatda liderliyə baxış, onun xüsusiyyətləri, menecerlər və liderlər arasındakı oxşarlıq və fərqliliklər, liderlik formaları və liderliyə dair nəzəriyyələrə toxunulur.

 

 PDF YÜKLƏ