XƏBƏRLƏR

İQTISADI INKIŞAF MODELINDƏ AKTIV VERGI SIYASƏTINƏ KEÇIDIN ZƏRURILIYI

Mədətova Şahzadə Qafar qızı

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında

Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin elmi işçisi

 

                                                                                                                     Xülasə

Dünya təcrübəsi göstərir ki, mədəni səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə iqtisadi modernləşdirmə daha müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir, korrupsiya səviyyəsi və əhalinin vergilərdən yayınma halları aşağı olur.

 PDF Yüklə