XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Respublikasında əmlak vergisinin tətbiqinin bəzi xüsusiyyətləri

Nazim Kazım oğlu Əliyev
Şahzadə Qafar qızı Mədətova

Xülasə


Məqalədə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi və vergi islahatlar və onun nəticələrinə münasibət bildirilir. Xüsusilə də əmlak vergisinin əsasları tədqiq olunmaqla, bu sahədə beynəlxalq təcrübə araşdırılır. Azərbaycan Respublikasında əmlak vergisinin tətbiqi və hüquqi tənzimlənmə xüsusiyyətləri irəli çəkilir.

 PDF YÜKLƏ