XƏBƏRLƏR

Səhiyyə sahəsində vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinin leqallaşdırılması.

Elmi-tədqiqat bölməsi

 

Xülasə

Məqalədə son illər ərzində vergi sahəsində şəffaflığın artırılması və biznes-dövlət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan islahatlardan söz açılıb. Səhiyyə sahəsində mövcud vergidən yayınma hallarına nəzər salınmış aradan və bu halların aradan qaldırılması üçün müvafiq təkliflər qeyd olunmuşdur.