XƏBƏRLƏR

Transfer qiymətləri

Əfəndiyev Xəlil Valeh oğlu

Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat bölməsinin baş elmi işçisi

 

Transfer qiyməti vergi orqanlarının ən çox nəzər yetirdiyi məsələlərdən biridir. Belə ki, asılı tərəflər arasında aparılan əməliyyatların süni şəkildə az və ya çox qiymətləndirilməsi nəticəsində vergitutma bazası bir ölkədən digərinə köçürülür. Təqdimatda transfer qiymətinin hesablanması zaman nəzərə alınmalı məqamlar və hesablama üçün tövsiyyə olunan 5 üsuldan danışılır.