XƏBƏRLƏR

Məlumatların effektiv idarə olunması

 

Orxan Balayev

Azərbaycan Respublikası

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

 

Xülasə

Bu mövzu inkişaf eləmiş ölkərdə hələ 10 illər bundan öncə iqtisadi problem kimi qarşıya qoyulmuş və bu istiqamətdə bir sıra önəmli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Təqdimatda idxal ixrac prosesinə nəzarət, həmçinin əmtəə pul dövriyyəsinin modernləşməsində məlumatların effektiv idarə olunması ilə bağlı avropa təcrübəsi təhlil olunmuşdur. Bundan başqa düzgün uçot və sənədləşmənin əsas prinsipləri və əmtəə pul hərəkətinə nəzarətin müasir modellərindən bəhs olunur.