XƏBƏRLƏR

Cənubi Koreyada kiçik biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri

 

İmran Qarayev, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

Kafedra müdiri

 

Xülasə

Təqdimat Cənubi Koreya Respublikasında kiçik  biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. Təqdimatda Cənubi Koreya Respublikasında kiçik biznesin meyarları, onların identifikasiyası, istiqamətləri təhlil edilmişdir. Cənubi Koreyada tədqiqat xarakterli kiçik və orta biznesə verilən güzəştlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir .