Proqram-kassa sistemləri (E-Kassa)

Orxan Balayev Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi   Xülasə   Uzun illərdir inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan və müsbət iqtisadi göstəricilərlərlə nəticələnən proqram-kassa sistemlərinin 01 yanvar 2019-cu ildən ölkəmizdə də tətbiqinə start verilmişdir. Təqdimatda bu sistemlərin…

Ətraflı →

Software cash register systems (E-cash register)

Orkhan BALAYEV Training centre of Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan   Summary   The application of electronic cash register systems, which has been implemented in developed countries for many years and has resulted in positive economic indicators, has been started in our country since January 1, 2019. The presentation highlighted the advantages of these…

Ətraflı →

Məlumatların effektiv idarə olunması

Orxan Balayev Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi   Xülasə Bu mövzu inkişaf eləmiş ölkərdə hələ 10 illər bundan öncə iqtisadi problem kimi qarşıya qoyulmuş və bu istiqamətdə bir sıra önəmli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Təqdimatda idxal ixrac prosesinə nəzarət, həmçinin əmtəə pul…

Ətraflı →

Cənubi Koreyada kiçik biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri

İmran Qarayev, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Kafedra müdiri   Xülasə Təqdimat Cənubi Koreya Respublikasında kiçik  biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. Təqdimatda Cənubi Koreya Respublikasında kiçik biznesin…

Ətraflı →

Qloballaşma və vergi siyasəti

İmran Qarayev, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Kafedra müdiri  Xülasə Bu məqalə globallaşma proseslərinin vergi siyasətinə təsiri məsələlərinə həsr edilmişdir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, elektron kommersiya əməliyyatlarının genişlənməsi, iqtisadiyyatın…

Ətraflı →

“Sahibkarlar üçün ticarət əməliyyatlarının vahid elektron portalın və mobil aplikasianın hazırlanması”

i.ü.f.d. Əliyev Aqşin Vüqar oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müəllimi            “Sahibkarlar üçün ticarət əməliyyatlarının vahid elektron portalın və mobil aplikasianın hazırlanması” ideyası üzrə “Ernst and…

Ətraflı →