17.04.2020
03.06.2020
28.02.2020
Transfer qiymətləri

ELM İNNOVASİYA VƏ ƏMƏKDAŞLIQ ŞÖBƏSİ Xülasə Transfer qiyməti vergi orqanlarının ən çox nəzər yetirdiyi məsələlərdən biridir. Belə ki, asılı tərəflər arasında aparılan əməliyyatların süni şəkildə az və ya çox qiymətləndirilməsi nəticəsində vergitutma bazası bir ölkədən digərinə…

Ətraflı →