19.08.2016
“Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı sahəsi üzrə vergi inzibatçılığı” təlim bloku üzrə təlim başa çatmışdır

Vergilər Nazirliyinin əmri ilə 15 avqust 2016-cı il tarixdən 19 avqust 2016-cı il tarixədək olan müddətdə “Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı sahəsi üzrə vergi inzibatçılığı” təlim bloku üzrə Tədris Mərkəzində əyani təhsilalma forması tətbiq edilməklə sertifikatlaşdırma təlimi təşkil edilmişdir. Təlimdə bu sahədə…

19.08.2016
İnnovasiyalar təlim modulu üzrə ilk təlim keçirilmişdir

Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin 13 may 2016-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığının təşkili Qaydaları” ixtisasartırma təhsilinin innovasiya təlim modulları üzrə də həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Təşkil edilmiş innovasiya təlim modulunun əsas…

04.08.2016
Təhsil prosesində yeni təlim metodları tətbiq edilmişdir.

04 avqust 2016-cı il tarixində dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün ənənəvi təhsil sistemi tətbiq edilməklə “Dövlət vergi orqanlarında peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” proqramı üzrə  “Torpaq, tikili, avadanlıqlar (əsas vəsaitlər), qeyri-maddi aktivlər və ehtiyatların…

10.08.2016
Təhsil prosesində yeni təlim metodları tətbiq edilmişdir.

10 avqust 2016-cı il tarixində “Səyyar vergi yoxlamasının aparılası sahəsi üzrə vergi inzibatçılığı” təlim bloku üzrə “Maliyyə-mühasibat hesabatlarının tərkibi, məzmunu və tərtib olunması” mövzusunda Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin həyətində açıq hava şəraitində müasir təlim metodlarından…

16.08.2016
Tədris Mərkəzində növbəti seminar keçirilmişdir

Azərbaycanda vergi sisteminin inkişafının müasir mərhələsində beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla vergi ödəyiciləri tərəfindən transfer qiymətləndirmə vasitəsilə xərclərin süni şəkildə artırılması hallarının aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericilik bazasının yaradılması əsas prioritet istiqamətlərdən biri kimi…

15.08.2016
Büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün təlim başlamışdır

Dövlət vergi orqanlarının vergi borclarının alınması strukturlarına təyin olunmuş büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün bu sahədə peşəkarlığın artırılması məqsədilə iş prosesində istifadə olunan ümumi mövzular üzrə Tədris Mərkəzində 3 günlük (15-17 avqust  2016-cı il tarixlərdə)…