04.08.2016
Təhsil prosesində yeni təlim metodları tətbiq edilmişdir.

04 avqust 2016-cı il tarixində dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün ənənəvi təhsil sistemi tətbiq edilməklə “Dövlət vergi orqanlarında peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” proqramı üzrə  “Torpaq, tikili, avadanlıqlar (əsas vəsaitlər), qeyri-maddi aktivlər və ehtiyatların…

10.08.2016
Təhsil prosesində yeni təlim metodları tətbiq edilmişdir.

10 avqust 2016-cı il tarixində “Səyyar vergi yoxlamasının aparılası sahəsi üzrə vergi inzibatçılığı” təlim bloku üzrə “Maliyyə-mühasibat hesabatlarının tərkibi, məzmunu və tərtib olunması” mövzusunda Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin həyətində açıq hava şəraitində müasir təlim metodlarından…

16.08.2016
Tədris Mərkəzində növbəti seminar keçirilmişdir

Azərbaycanda vergi sisteminin inkişafının müasir mərhələsində beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla vergi ödəyiciləri tərəfindən transfer qiymətləndirmə vasitəsilə xərclərin süni şəkildə artırılması hallarının aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericilik bazasının yaradılması əsas prioritet istiqamətlərdən biri kimi…

15.08.2016
Büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün təlim başlamışdır

Dövlət vergi orqanlarının vergi borclarının alınması strukturlarına təyin olunmuş büdcədənkənar fond hesabına saxlanılan əməkdaşlar üçün bu sahədə peşəkarlığın artırılması məqsədilə iş prosesində istifadə olunan ümumi mövzular üzrə Tədris Mərkəzində 3 günlük (15-17 avqust  2016-cı il tarixlərdə)…

12.08.2016
“Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” modulu üzrə təlim başa çatdı

Vergilər Nazirliyinin “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” mövzusunda təlimin keçirilməsi barədə 18 iyul 2016-cı il tarixli 1617041401063500 nömrəli əmri ilə Tədris Mərkəzində 28 iyul 2016-cı il tarixdən 12 avqust 2016-cı il tarixədək olan müddətdə dövlət vergi orqanlarının stajçı əməkdaşları üçün…

12.08.2016
Səyyar vergi yoxlamasının aparılası sahələri üzrə ilk sertifikatlaşdırma təlimi başa çatdı

Vergilər Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə 4 avqust 2016-cı il tarixdən 12 avqust 2016-cı il tarixədək olan müddətdə dövlət vergi orqanlarının əməkdaşları üçün “Səyyar vergi yoxlamasının aparılası sahəsi üzrə vergi inzibatçılığı” və “Sahələrə uyğun səyyar vergi yoxlamasının aparılası sahəsi…