Vergi öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi və icrasına nəzarət işlərinin təşkili

Təlim materialları

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiqinin hüquqi aspektləri

Hüquqi və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi.

Vergi öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi və icrasına nəzarət prosedurları

Ümumi mövzular