Təlim materialları

Vergi qanunvericiliyi:

İnzibatçılıq:

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınması

Vaxtında təqdim edilməmiş vergi bəyannamələri (hesabatları)  ilə bağlı Qaydalar