Dövlət vergi orqanlarında 2017-ci il ərzində keçiriləcək təlimlərin qrafiki
Təlimin adı Təlimin forması Təlimin müddəti Təlimin keçirilmə tarixi
Vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət sahəsi
1 AVİS-in “Audit” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları onlayn 1 gün 14.04.2017
2 Müəssisələrin maliyyə hesabatlarının təhlili (Tədris Mərkəzi tərəfindən tədris edilməsi nəzərdə tutulur) ənənəvi 2 gün 04-05.05.2017
3 Müəssisələrin maliyyə hesabatlarının təhlili  (Tədris Mərkəzi tərəfindən tədris edilməsi nəzərdə tutulur) ənənəvi 2 gün 01-02.06.2017
4 Kiçik biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri: beynəlxalq təcrübə (Tədris Mərkəzi tərəfindən tədris edilməsi nəzərdə tutulur) ənənəvi 1 gün 16.06.2017
5 Əsas vəsaitlərin, ehtiyatların və pul vəsaitlərinin mühasibat və vergi uçotu (Tədris Mərkəzi tərəfindən tədris edilməsi nəzərdə tutulur) ənənəvi 2 gün 17-18.08.2017
6 Səyyar vergi yoxlamalarının prosedurları onlayn 1 gün 11.09.2017
7 Elektron auditin keçirilməsi qaydaları ənənəvi 4 gün 04-07.09.2017
Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu sahəsi
8 AVİS-in “Xidmət” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları onlayn 1 gün 17.04.2017
9 Şəffaf vergi partnyorluğu əsasında fəaliyyət göstərməli olan vergi ödəyicilərinin "Axtarış&hesabat"da müəyyən edilməsinin prosedur qaydaları onlayn 1 gün 27.04.2017
10 Kommersiya və publik hüquqi şəxsin ilkin qeydiyyatının xüsusiyyətləri, yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron qeydiyyatının xüsusiyyətləri, Hüquqi şəxslərin yenidən təşkilinin anlayışı, növləri və qeydiyyatının xüsusiyyətəri, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi xüsusiyyətləri. onlayn 2 gün 16-17.05.2017
11 Outbound Call Centre - çıxan zənglər layhəsinin tətbiqi zamanı ünsiyyətin qurulması onlayn 1 gün 23.05.2017
12 Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin göstərilməsi Qaydaları ənənəvi 2 gün 05-06.06.2017
13 Tax free və ticarət festivalları ilə əlaqədar ƏDV-nin qaytarılması prosesi onlayn 1 gün 08.06.2017
Hüquq sahəsi
14 Vergi və hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələndirmə fəaliyyətinin təşkili onlayn 1 gün 29.06.2017
15 Vergi orqanlarının iddiaçı (ərizəçi) qismində iştirak etdiyi məhkəmə işlərinin təşkili və tələbin icraya yönəldilməsi ənənəvi 2 gün 24-25.07.2017
16 Məhkəmə təcrübəsi və cavabdeh qismində cəlb edilən əməkdaşların məhkəmə işləri üzrə diqqət yetirilməli olduqları məsələlər ənənəvi 2 gün 21-22.09.2017
Bəyannamələrin və risklərin təhlili sahəsi
17 Nağdsız hesablaşmalar və elektron ticarət onlayn 1 gün 19.04.2017
18 AVİS-in "Bəyannamə" altsistemindən və müvafiq sahə üzrə "Hesabat-Axtarış" sistemindən istifadə qaydaları onlayn 1 gün 25.05.2017
19 Risklərin idarə olunması ənənəvi 1 gün 30.05.2017
20 Elektron formatda saxlanılan mühasibat uçotuna dair məlumatların xüsusi proqram təminatlarından (ACL, İDEA və s.) istifadə etməklə vergidən yayınma riskləri üzrə təhlili onlayn 1 gün 06.06.2017
21 Vergi bəyannamələrinin, o cümlədən yeni redaksiyada verilmiş bəyannamələrin doldurulmasınin praktiki izahı onlayn 2 gün 19-20.06.2017
22 İqtisadi təhlil və risklərin təhlili işlərinin təşkili ənənəvi 1 gün 04.07.2017
23 AVİS-dənkənar risklərin yaradılması, AVİS-dənkənar və  elektron risklər üzrə kameral vergi yoxlamasının aparılması onlayn 1 gün 13.07.2017
24 Vergi bəyannamələrinin, o cümlədən yeni redaksiyada verilmiş bəyannamələrin doldurulmasınin praktiki izahı onlayn 2 gün 10-11.07.2017
25 Bəyannamələrin kameral yoxlanılması və vergidən yayınma risklərinin təhlili onlayn 1 gün 20.07.2017
26 Riskli vergi ödəyicilərinin müəyyən edilməsi onlayn 1 gün 27.07.2017
27 Vergi bəyannamələrinin, o cümlədən yeni redaksiyada verilmiş bəyannamələrin doldurulmasınin praktiki izahı onlayn 2 gün 07-08.08.2017
28 Risklərin idarə olunması ənənəvi 1 gün 08.09.2017
Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət sahəsi
29 AVİS-in "Operativ Vergi Nəzarəti" alt sistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları onlayn 1 gün 25.04.2017
30 Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə əsasən vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi  ənənəvi 1 gün  22.05.2017
31 Ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət edilməsi, məhdudlaşdırılmanın götürülməsi ənənəvi 1 gün  28.08.2017
32 AVİS-in “Borc” altsistemindən və müvafiq sahə üzrə “Hesabat-Axtarış” sistemindən istifadə qaydaları onlayn 1 gün 20.04.2017
33 Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk qruplarının müəyyən edilməsi və borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması sahəsində vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsi onlayn 2 gün 17.07.2017
34 Vergilər Nazirliyində “Elektron cinayət işi”nin tətbiq edilməsi və mahiyyəti. "Elektron cinayət işi" modulundan istifadə qaydaları  ənənəvi 1 gün  30.06.2017
İnsan resursları sahəsi
35 Ərazi vergi orqanları üzrə kadr məslələri ənənəvi 2 gün 27-28.04.2017
36 Ənənəvi üsulla təlim keçən təlimçilər üçün təlim ənənəvi 1 gün may
37 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə üzrə təlim ənənəvi 1 gün may
38 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə üzrə təlim ənənəvi 1 gün iyun
39 Ənənəvi üsulla təlim keçən təlimçilər üçün təlim ənənəvi 2 gün iyun
40 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə üzrə təlim ənənəvi 1 gün iyul
41 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimi ənənəvi 1 gün avqust
42 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimi ənənəvi 1 gün sentyabr
43 Orta menecer vəzifələrinə yeni təyin olunan əməkdaşlar üçün "Heyətin idarə olunması" təlimi ənənəvi 1 gün senyabr
44 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə üzrə təlim ənənəvi 1 gün oktyabr
45 Orta menecer vəzifələrinə yeni təyin olunan əməkdaşlar üçün "Heyətin idarə olunması" mövzusunda təlim ənənəvi 1 gün oktyabr
46 Dövlət vergi orqanlarına yeni təyin olunmuş əməkdaşlar üçün "İşgüzar davranış" mövzusunda təlim ənənəvi 1 gün noyabr
47 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə üzrə təlim ənənəvi 1 gün noyabr
48 Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə üzrə təlim ənənəvi 1 gün dekabr
49 Dövlət vergi orqanlarına yeni təyin olunmuş əməkdaşlar üçün "İşgüzar davranış" mövzusunda təlim ənənəvi 1 gün dekabr
İnformasiya texnologiyaları sahəsi
50 MS Excel – yüksək səviyyədə (Advanced) ənənəvi 1 gün 28.06.2017
51 MS Excel – yüksək səviyyədə (Advanced) ənənəvi 1 gün 06.10.2017
Daxili nəzarət sahəsi
52 Korrupsiyaya qarşı mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması və məlumat azadlığı məsələləri ənənəvi 1 gün 12.05.2017
53 Daxili nəzarət tədbirləri nəticəsində vergi orqanı əməkdaşlarının xidməti vəzifələrinin icrasında aşkar olunan əsas nöqsan və pozuntular ənənəvi 1 gün 09.06.2017
Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması sahəsi
54 Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olan cinayət faktlarının aşkar edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər ənənəvi 3 gün 17-19.05.2017
55 Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericilik üzrə nəzəri biliklərin və praktiki hazırlığın artırılması ənənəvi 2 gün 18-19.09.2017
56 Dövlət vergi orqanları tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi ənənəvi 1 gün 28.08.2017
57 Cinayət və Cinayət-Prosessual qanunvericiliyi üzrə nəzəri biliklərin və praktiki hazırlığın artırılması  ənənəvi 2 gün 22-23.06.2017
Mühasibatlıq sahəsi
58 Milli Mühasibat Uçotu Standartları (MMUS) ənənəvi 2 gün 21.07.2017
59 Beynəlxalq mühasibat uçotu onlayn 1 gün 31.08.2017
Koordinasiya sahəsi
60 AVİS-in "Kargüzarlıq" modulunun "Sənəd" və "Qəbul" menyusunun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.06.2016-cı il tarixli 950 və 951 nömrəli Fərmanlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı AVİS-də edilmiş dəyişikliklər onlayn 1 gün 25.07.2017
61 Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlıq işinin təşkili və icra intizamına nəzarət ənənəvi 2 gün 14-15.08.2017
İnnovasiya
62 Nitq mədəniyyəti, vergi ödəyiciləri ilə ünsiyyət və davranış qaydaları ənənəvi 1 gün 07.07.2017
63 İş bölgüsü prosesində vaxtın idarə edilməsi ənənəvi 1 gün 14.07.2017
64 Transfer qiymətləndirmənin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydaları ənənəvi 1 gün 11.08.2017
65 Konfliktlər və onların aradan qaldırılması üsulları ənənəvi 1 gün 25.08.2017
66 Stresin idarə edilməsi (Psixoloq tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulur) ənənəvi 1 gün 29.09.2017
67 Biznes etiketi təlimi ənənəvi 1 gün 13.10.2017