Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin

Tədris Mərkəzinin Elmi Şurasının 2016-cı il üçün

İŞ PLANI

Aylar

Müzakirə üçün nəzərdə tutulan məsələlər

İcraçılar

 

 

Yanvar-

- mart

2016

2016-cı ildə tədris sahəsində görülmüş işlərin nəticələrinin müzakirəsi

Təhsil işləri üzrə rəis müavini

Tədris-mövzu planları üzrə tərtib edilən təlim materiallarının müzakirəsi

Tədris və metodika şöbəsinin rəisi, kafedra müdirləri

2016-cı ilin elmi-tədqiqat işinin nəticələri barədə

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar tədris auditoriyalarının vəziyyəti barədə

Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə rəis müavini

Cari məsələlər

Məsul katib

Aprel-

-iyun

2016

Təlim proseslərində yeni təlim metodlarının tətbiqinin vəziyyəti                     

Kafedra müdirləri

Təlimlərin qiymətləndirilməsinə dair sorğuların nəticələrinin müzakirəsi

Tədris və metodika şöbəsinin rəisi

Tədris və əmək intizamının vəziyyəti və оnun möhkəmləndirilməsi haqqında

Tədris Mərkəzinin

 rəisinin I müavini

Cari məsələlər

Məsul katib

İyul-

-sentyabr 2016

Kafedraların və Tədris və metodika şöbəsinin 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə hesabatları

Struktur vahidlərinin rəhbərləri

Elmi tədqiqat işlərinin gedişatı və əldə olunan nəticələrin müzakirəsi

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Kitabхana fоndunun vəziyyəti haqqında

Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə rəis müavini

Cari məsələlər

Məsul katib

 

Oktyabr –

-dekabr

2016

Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müxtəlif normativ-hüquqi sənədlərin icra vəziyyəti haqqında

Tədris Mərkəzinin rəisi

Vergi orqanlarının təlim tələbatlarının öyrənilməsi və növbəti tədris ili üçün tərtib olunacaq tədris-mövzu planlarında nəzərə alınması məsələləri

Təhsil işləri üzrə rəis müavini

2016-cı il üçün elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti  barədə

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

2017-cı il üçün elmi-tədqiqat mövzularının müzakirəsi

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Təlimlərin qiymətləndirilməsinə dair sorğuların nəticələrinin müzakirəsi

Təhsil işləri üzrə rəis müavini

Cari məsələlər

Katib