Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin

Tədris Mərkəzinin Elmi Şurasının 2017-ci il üçün

İŞ PLANI

Aylar

Müzakirə üçün nəzərdə tutulan məsələlər

İcraçılar

 

 

Yanvar-

- mart

2017

2017-cı ilin birinci rübü ərzində  təhsil sahəsində  görülən   işlərin nəticələrinin müzakirəsi

Təhsil işləri üzrə rəis müavini

Tiədris-mövzu planları üzrə tərtib edilən təlim materiallarının müzakirəsi

Tədris və metodika şöbəsinin rəisi, kafedra müdirləri

2017-cı ilin  elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri barədə

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Tədris auditoriyalarının  vəziyyəti və maddi-texniki təminat  barədə

Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə rəis müavini

Cari məsələlər

Elmi katib

Aprel-

-iyun

2017

Təlim proseslərində mövcud problenlər və onların təhlili vəziyyəti                     

Kafedra müdirləri

Təlimlərin qiymətləndirilməsinə dair sorğuların nəticələrinin müzakirəsi

Tədris və metodika şöbəsinin rəisi

Tədris və əmək intizamının vəziyyəti və оnun möhkəmləndirilməsi haqqında

Tədris Mərkəzinin

 rəisinin I müavini

Cari məsələlər

Elmi  katib

İyul-

-sentyabr

2017

Kafedraların və Tədris və metodika şöbəsinin 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə hesabatları

Struktur vahidlərinin rəhbərləri

Elmi tədqiqat işlərinin gedişatı və əldə olunan nəticələrin müzakirəsi

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Tədris Mərkəzinin elmi kitabхananasının zənginləşdirilməsi

Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə rəis müavini

Cari məsələlər

Elmil katib

 

Oktyabr –

-dekabr

2017

Vergi inzibatçılığı fənninin tədrisi ilə baglı təsdiq edilmiş normativ-hüquqi sənədlərin tətbiqi vəziyyəti haqqında

Tədris Mərkəzinin rəisi

Vergi orqanlarının təlim tələbatlarının öyrənilməsi və növbəti tədris ili üçün tərtib olunacaq tədris-mövzu planlarında nəzərə alınması məsələləri

Təhsil işləri üzrə rəis müavini

2017-cı il üçün elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti  barədə

Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini

Təlimlərin qiymətləndirilməsinə dair sorğuların nəticələrinin müzakirəsi

Təhsil işləri üzrə rəis müavini

Cari məsələlər

Elmi katib