gallery6

Jalə David qızı Əliyeva

Keyfiyyət təminatı bölməsinin rəisi

3-cü dərəcəli müfəttiş