Software cash register systems (E-cash register)

  Orkhan BALAYEV Training centre of Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan   Summary   The application of electronic cash register systems, which has been implemented in developed countries for many years and has resulted in positive economic indicators, has been started in our country since January 1, 2019. The presentation highlighted the advantages of…

Ətraflı →

Məlumatların effektiv idarə olunması

  Orxan Balayev Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi   Xülasə Bu mövzu inkişaf eləmiş ölkərdə hələ 10 illər bundan öncə iqtisadi problem kimi qarşıya qoyulmuş və bu istiqamətdə bir sıra önəmli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Təqdimatda idxal ixrac prosesinə nəzarət, həmçinin…

Ətraflı →

Cənubi Koreyada kiçik biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri

  İmran Qarayev, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Kafedra müdiri   Xülasə Təqdimat Cənubi Koreya Respublikasında kiçik  biznesin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətlərinə həsr edilmişdir. Təqdimatda Cənubi Koreya Respublikasında kiçik biznesin…

Ətraflı →

Qloballaşma və vergi siyasəti

  İmran Qarayev, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Kafedra müdiri  Xülasə Bu məqalə globallaşma proseslərinin vergi siyasətinə təsiri məsələlərinə həsr edilmişdir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, elektron kommersiya əməliyyatlarının genişlənməsi,…

Ətraflı →

“Sahibkarlar üçün ticarət əməliyyatlarının vahid elektron portalın və mobil aplikasianın hazırlanması”

i.ü.f.d. Əliyev Aqşin Vüqar oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müəllimi            “Sahibkarlar üçün ticarət əməliyyatlarının vahid elektron portalın və mobil aplikasianın hazırlanması” ideyası üzrə “Ernst and…

Ətraflı →

SANKSİYALARIN LƏĞVİNDƏN SONRA İRANIN ENERJİ BAZARINDA İŞTİRAKI

  i.ü.f.d. Əliyev Aqşin Vüqar oğlu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müəllimi   Məqalə sanksiyaların ləğvindən sonra İranın dünya enerji bazarındakı rolunun qiymətləndirilməsinə həsr olunmuşdur. İranın potensial enerji resursları və ixrac marşrutlarının istiqamətləri…

Ətraflı →