22.09.2020
Transfer qiymətinin ənənəvi əməliyyat metodlarının tətbiqi ilə müəyyən edilməsinin xüsusiyyətləri

Mirəli Kazımov Nazim Əliyev Xəlil Əfəndiyev Xülasə Transfer qiyməti anlayışı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) tərəfindən qarşılıqlı surətdə asılı tərəflər arasında mal və xidmətlərin təqdim olunması zamanı yaranan qiymət kimi müəyyən olunmuşdur. Hələ 2010-ci il Beynəlxalq İnvestisiya Hesabatına əsasən,…

Ətraflı →

01.09.2020
Liderlik

Abbasov Tural Mənaf oğlu Tədris Mərkəzinin Vergi qanunvericiliyinin tədrisi şöbəsinin müəllimi Xülasə Liderlik hər bir təşkilatda ən vacib və həyati əhəmiyyətli məsələ olmaqla yanaşı, ümumilikdə cəmiyyətin və iqtisadiyyatın fəaliyyətində çox ciddi faktorlardandır. İdarəetmənin keyfiyyəti məhsuldarlığa birbaşa təsir…

Ətraflı →

25.08.2020
Международный опыт в борьбе с налоговыми правонарушениями и преступлениями

Мирали Кязимов Назим Алиев                                                                                                  …

Ətraflı →

23.07.2020
İQTISADI INKIŞAF MODELINDƏ AKTIV VERGI SIYASƏTINƏ KEÇIDIN ZƏRURILIYI

Mədətova Şahzadə Qafar qızı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin elmi işçisi                                                              …

Ətraflı →

17.04.2020
Azərbaycan Respublikasında maliyyə nəzarətinin bəzi nəticələri: Vergi daxil olmaları kontekstində

Nazim Kazım oğlu Əliyev Şahzadə Qafar qızı Mədətova   Müasir şəraitdə dövlət maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi kifayət qədər mürəkkəb məsələlərdən sayılır və ona olan münasibət birmənalı deyildir. Bu qiymətləndirmə həm dövlət maliyyə nəzarətinin müxtəlif tədbirlərinin, həm də…

Ətraflı →

03.06.2020
Evaluation of the Tax Policy Efficiency Under Uncertainty

Şahzadə Qafar qızı Mədətova   Abstract The tax burden factor of the economy is of great importance for the formation of an effective economy policy. At the same time, as it is known, when the state implements its economic functions, it has to change some of social and economic factors. This, in some cases, this may cause the tax burden to change negatively so that, it can have…

Ətraflı →