12.01.2021
Azərbaycanda vergi potensialı və həyata keçirilən vergi islahatları

Nazim Kazım oğlu Əliyev Şahzadə Qafar qızı Mədətova Xəlil Valeh oğlu Əfəndiyev     Xülasə: Azərbaycanda həyata keçirilən son vergi islahatları iqtisadiyyatın inkişafına yönəlməklə yanaşı, həm də yeni vergi potensiallarının tapılmasına istiqamətlənib. Məqalədə vergi potensialının müasir əsasları tədqiq…

Ətraflı →

07.12.2020
RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATDA VERGİTUTMA MƏSƏLƏLƏRİ

Musayev Akif Fərhad oğlu, iqtisad elmləri doktoru, professor, Mədətova Şahzadə Qafar qızı, doktorant, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin əməkdaşı.    Xülasə: Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, kölgə iqtisadiy-yatının…

Ətraflı →

09.11.2020
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Назим Алиев Мирали Кязимов                                                                                                …

Ətraflı →

05.10.2020
Состояние и динамика преступности в экономической сфере Азербайджанской Республики

Мирали Кязимов Назим Алиев                                                                                                  …

Ətraflı →

26.11.2020
Vergi ödəməkdən yayınmanın kölgə iqtisadiyyatına təsiri:-beynəlxalq-hüquqi aspekt”

Vergi ödəməkdən yayınmanın kölgə iqtisadiyyatına təsiri:-beynəlxalq-hüquqi aspekt” Vergi inzibatçılığının tədrisi şöbəsinin dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Zahir Babayev   Xülasə: -Kölgə iqtisadiyyatı və bu iqtisadiyyatın vergidən yayınma hallarına təsiri, Kölgə iqtisadiyyatı ilə…

Ətraflı →

22.09.2020
Transfer qiymətinin ənənəvi əməliyyat metodlarının tətbiqi ilə müəyyən edilməsinin xüsusiyyətləri

Mirəli Kazımov Nazim Əliyev Xəlil Əfəndiyev Xülasə Transfer qiyməti anlayışı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) tərəfindən qarşılıqlı surətdə asılı tərəflər arasında mal və xidmətlərin təqdim olunması zamanı yaranan qiymət kimi müəyyən olunmuşdur. Hələ 2010-ci il Beynəlxalq İnvestisiya Hesabatına əsasən,…

Ətraflı →