Azərbaycan Respublikasının və bir sıra qonşu ölkələrin iqtisadiyyata kredit qoyuluşuna dair məlumatlar

 

Əfəndiyev Xəlil Valeh oğlu

Baş elmi işçi

 

Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanda 2013-2017-ci illər ərzində ÜDM-ə nisbətdə kreditləşmə səviyyəsi qrafik təsvirlə ifadə olunmuşdur. Bundan əlavə 2017-ci ildə  bu üç ölkənin hər birində  iqtisadi sahələrin hər birinə  ayrı-ayrılıqda qoyulan kreditlərin səviyyəsi müəyyən olunaraq müqayisə edilmişdir.