Təlim materialları

Vergi qanunvericiliyi:

İnzibatçılıq:

- "Səyyar vergi yoxlamasının aparılması" sahəsi üzrə inzibatçılıq:

 

- "Sahələr üzrə səyyar vergi yoxlamasının aparılması" sahəsi üzrə inzibatçılıq: