“Vergi ödəyicilərinin uçotu işlərinin təşkili” sahəsi üzrə “Vergi qanunvericliyi” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Kursun dinləyiciləri

 Vergi ödəyicilərininuçotu sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

12  iş günü

Təhsilalma forması

Distant

Təlim rejimi

Gündə 2-4 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

cəmi

əyani

distant

1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar.

2

-

2

2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya və (və ya) vergi sirri.

2

-

2

3

Vergi ödəyicilərinin uçotu. Uçota alınma, yenidən uçota alınma və uçotdan çıxarılma qaydaları. Bankların vergi ödəyicilərinin uçotu ilə bağlı vəzifələri

2

-

2

4

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası.

2

-

2

5

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

-

2

6

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

-

4

7

Əlavə dəyər vergisi

4

-

4

8

Aksizlər

2

-

2

9

Əmlak və torpaq vergisi

2

-

2

10

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

2

-

2

11

İmtahan

-

-

-

 

CƏMİ

24

-

24

 

 “Vergi ödəyicilərinin uçotu işlərinin təşkili” sahəsi üzrə “Vergi inzibatçılığı” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Dinləyicilər

“Vergi ödəyicilərinin uçotu işlərinin təşkili” sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

5 iş günü

Təhsilalma forması

əyani

Təlim rejimi

gündə 6-8 saat

 

s/s

Tədris olunan mövzuların adı

Saatların miqdarı

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1

Vergi ödəyicilərinin uçotu işlərinin təşkili məsələləri

22

12

10

1.1

Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılması

4

2

2

1.2

Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması

2

2

-

1.3

Dövlət vergi orqanlarında kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi

2

2

-

1.4

Fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyiciləri üzrə nəzarətin gücləndirilməsi

2

2

-

1.5

Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi

2

2

-

1.6

“Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması”, “Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası”, “Fiziki şəxlərin vergi uçotuna alınması”, “Banklarda  hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi ”, “ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat”, “Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması”, “Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası”,“Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması”, “Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası”, “Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması”, “POS-terminalın onlayn qeydiyyatı”, “POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması” elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlər

6

2

4

1.7

AVİS-in uçot işlərinin təşkili ilə bağlı altsistemindən istifadə

4

-

4

2

İdarəetmənin əsasları

4

2

2

2.1

İş bölgüsü prosesində vaxtın idarə edilməsi

2

1

1

2.2

Konfliktlər və onların aradan qaldırılması

2

1

1

3

İmtahan

2

-

2

 

CƏMİ:

28

14

14