Vergi öhdəliyinin icrasına nəzarət” sahəsi üzrə “Vergi qanunvericiliyi” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI 

Kursun dinləyiciləri

Vergi öhdəliyinin icrasına nəzarət sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

15 iş günü

Təhsilalma forması

Distant

Təlim rejimi

Gündə 2 saat olmaqla

 

s/s

Mövzuların adı

cəmi

əyani

distant

1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar

2

-

2

2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya və (və ya) vergi sirri

2

-

2

3

 Operativ vergi nəzarəti, onun əhatə etdiyi məsələlər və həyata keçirilməsi üçün əsaslar. Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması. Operativ vergi nəzarəti zamanı həyata keçirilən hüquqi hərəkətlər. Aksizli malların siyahıya alınması

2

-

2

4

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası

2

-

2

5

Vergilər üzrə borcların alınması qaydası. Əmlakın siyahıya alınması

2

-

2

6

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı digər məsələlər*

2

 

2

7

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

-

2

8

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

-

4

9

Əlavə dəyər vergisi

4

-

4

10

Aksizlər

2

-

2

11

Əmlak  və torpaq vergisi

2

-

2

12

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

2

-

2

13

İmtahan

2

-

2

 

CƏMİ

30

-

30

 

“Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət” sahəsi üzrə “Vergi inzibatçılığı” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Dinləyicilər

“Vergi öhdəliklərinin  icrasına nəzarət” sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

6 iş günü

Təhsilalma forması

əyani

Təlim rejimi

gündə 4-6 saat

 

s/s

Tədris olunan mövzuların adı

Saatların miqdarı

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1.

Dövlət vergi orqanları tərəfindənVergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi

4

4

-

2.

İstismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombunun pozulduğu və başqa nasazlıqlar yarandığı müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması.

Operativ vergi nəzarətinin təhkimçilik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsi.

2

2

-

3.

Vergi və hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələndirmə fəaliyyətinin təşkili.

Prosessual qərarlara baxılması.  

Səyyar vergi yoxlamaları və Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilən vergi nəzarəti tədbirləri barədə məlumatların sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinə təqdim edilməsi.

2

2

-

4.

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların alınması.

4

2

2

5.

Vaxtında təqdim edilməmiş vergi bəyannamələri (hesabatları) ilə bağlı qaydalar

2

1

1

6.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 11 iyun 2001-ci  tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin səhmlərinin  nəzarət zərfi  dövlətə məxsus banklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının silinməsi və tənzimlənməsi Qaydaları»nın (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2003-cü il tarixli 8  nömrəli və  27 may 2005-ci  il tarixli  236  nömrəli  Fərmanları ilə edilmiş dəyişiklik nəzərə alınmaqla) vergi  ilə bağlı müddəalarının  tətbiqi.

Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk qruplarının müəyyən edilməsi və borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması sahəsində vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsi.

2

2

-

7.

AVİS-in “Borc” və Operativ Vergi Nəzarəti  alt sistemlərindən istifadə.

6

-

6

 

CƏMİ

22

13

9