“Hüquqi təminat işlərinin təşkili” sahəsi üzrə “Vergi qanunvericiliyi” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Kursun dinləyiciləri

Hüquqi təminat işlərinin təşkili sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

 16 iş günü

Təhsilalma forması

Distant

Təlim rejimi

gündə 2 saat

 

s/s

Tədris olunan fənlərin və mövzuların adı

cəmi

əyani

distant

1

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi. Vergi Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar. Bazar qiyməti.

4

-

4

2

Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya və (və ya) vergi sirri.

2

-

2

3

Vergi ödəyicilərinin uçotu. Kameral və səyyar vergi yoxlaması. Operativ vergi nəzarəti.

4

-

4

4

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Maliyyə sanksiyaları və faizlər. Şikayət verilməsi qaydası.

2

-

2

5

Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar. Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Mülki Məcəllə-də nəzərdə tutulmuş ardıcıllıq.

4

-

4

6

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

2

-

2

7

Gəlir və mənfəət vergiləri ilə bağlı müddəalar

4

-

4

8

Əlavə dəyər vergisi

4

-

4

9

Aksizlər

2

-

2

10

Əmlak  və torpaq vergisi

2

-

2

11

Yol və mədən vergisi. Sadələşdirilmiş vergi

2

-

2

12

İmtahan

-

-

-

 

CƏMİ

32

-

32

 

“Hüquqi təminat işlərinin təşkili”sahəsi üzrə “Vergi inzibatçılığı” təlim blokunun

TƏDRİS-MÖVZU PLANI və TƏLİM MATERİALLARI

Dinləyicilər

“Hüquqi təminat işlərinin təşkili” sahəsində çalışan əməkdaşlar

Təlim müddəti

5 iş günü

Təhsilalma forması

əyani

Təlim rejimi

gündə 6-8 saat

 

s/s

Tədris olunan mövzuların adı

Saatların miqdarı

Cəmi

nəzəri məşğələ

praktiki məşğələ

1

Prosessual qərarlara baxılması

2

2

-

2

Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin müstəntiqləri (təhqiqatçıları) ilə məhkəmələrdə vergi orqanlarını təmsil edən əməkdaşlar arasında sübut əhəmiyyətli məlumatların mübadiləsi

2

2

-

3

Vergi və hüquq-mühafizə orqanları arasında əlaqələndirmə fəaliyyətinin təşkili

2

2

-

4

Vergi orqanlarının cavabdeh, üçüncü və ya maraqlı şəxs qismində iştirak etdiyi məhkəmə işlərinin təşkili

2

2

 

5

Vergi orqanlarının iddiaçı (ərizəçi) qismində iştirak etdiyi məhkəmə işlərinin təşkilinə və tələbin icraya yönəldilməsi

2

2

 

6

Cinayət mühakimə icraatında vergi orqanlarının mülki iddiaçı qismində iştirak etdiyi işlərin təşkili

2

2

 

7

“Vətəndaş müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2

2

 

8

“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

2

2

 

9

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: 1, 2, 4-cü fəsillər, 24-28, 41, 42-ci maddələr, 135-139, 146, 6-cı fəsil, 178, 181, 203, 212, 213, 225-ci maddələr, 13-14-cü fəsillər, 5-ci bölmə, 19-cu fəsil, 379, 389, 390, 460, 560, 567, 614, 627, 646, 666, 675, 700, 710, 747, 787, 883, 884, 937, 965, 971-973, 997, 1077-ci maddələr

4

4

-

10

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi: 12, 15, 24-26, 18, 32, 46, 61, 67, 151,180,190-cı maddələri, 17-ci fəsil, 23-cü fəsil,  305-ci maddə, 40-2-ci fəsil

2

2

-

11

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: 1-15-ci fəsillər, 17-ci, 18-ci fəsillər, 398, 401-408, 413, 430, 431, 450, 460, 461 451, 467, 530-532, 545, 598-602-ci maddələr 

4

4

-

12

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi: 2, 7, 8, 22-24, 32-34, 35, 36, 38-ci maddələr, 7-ci fəsil, 45, 50, 55, 69, 75-77, 85, 94, 101, 103-cü maddələr

2

2

-

13

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi:1-7-ci fəsillər, 41-44, 46, 55,75, 162-1, 192, 192-1, 193, 205-1, 205-2, 213, 213-1, 300, 303, 306-cı maddələr

2

2

-

14

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi: 21, 37,39, 40, 41,47, 49, 50, 53, 85, 86, 90, 124, 142, 143, 145, 154, 19-cu fəsil, 35-ci fəsil, 286, 89, 119,180,181, 183, 186, 218-ci maddələr

2

2

 

15

Vergi hüquq normalarının şərh edilməsinə dair, həmçinin vergi hüquq normalarının digər qanunvericilik aktlarının müvafiq normaları ilə əlaqəli şəkildə şərh edilməsinə dair və vergi hüquq normalarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Qərarları; “Vergi qanunvericiliyinin iqtisad məhkəmələri tərəfindən tətbiqi təcrübəsinin bəzi məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun Qərarı

4

4

-

 

İmtahan

2

 

2

 

CƏMİ

38

36

2