Dövlət vergi orqanlarında 2016-cı il ərzində keçiriləcək qısamüddətli təlimlərin qrafiki

Təlimin adı

Təlimin forması

Təlimin müddəti

Təlimin keçirilmə tarixi

Audit sahəsi

1  

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi

onlayn

1,5-2 saat

3 iyun 2016-cı il

2

Vergi auditinin keçirilməsi qaydaları

onlayn

1 saat

4 avqust 2016-cı il

3

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

1 oktyabr 2016-cı il

4

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

8 oktyabr 2016-cı il

5

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

15 oktyabr 2016-cı il

6

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

22 oktyabr 2016-cı il

7

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

29 oktyabr 2016-cı il

8

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

5 noyabr 2016-cı il

9

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

12 noyabr 2016-cı il

10

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

19 noyabr 2016-cı il

11

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

26 noyabr 2016-cı il

12

Vergi yoxlamalarının prosedurları

onlayn

2 saat

3 dekabr 2016-cı il

Qeydiyyat və uçot sahəsi

13

Dövlət müəssisələrinin və nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin qeydiyyatının xüsusiyyətləri

onlayn

2 saat

1 iyul 2016-cı il

14

Təşkilatı hüquqi formasından asılı olaraq istirakçının kommersiya qurumundan çıxmasının xüsusiyyətləri

onlayn

2 saat

1 avqust 2016-cı il

15

Vergi orqanlarında qeydiyyat və uçot işlərinin təşkil məsələləri

onlayn

2 saat

2 sentyabr 2016-cı il

16

Kommersiya hüquqi şəxsin onlayn qeydiyyatı

onlayn

4 saat

3 oktyabr 2016-cı il

17

 Yenidən təşkilin xüsusiyyətləri

onlayn

2 saat

1 dekabr 2016-cı il

Vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsi

18

Hüquqi və fiziki şəxslərin qeydiyyatı, uçotu və ləğvi

onlayn

3 saat

16 iyun 2016-cı il

19

Bəyannamələrin və onlara əlavələrin tərtib edilmə qaydaları

onlayn

4 saat

27 iyun 2016-cı il

20

Bəyannamə və uçot məlumat bazasındakı uyğunsuzluqlarla əlaqədar vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarının görməli olduğu işlər

onlayn

2 saat

28 iyun 2016-cı il

21

Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının ümumi müddəaları, vergi ödəyicilərinə xidmətlərin göstərilməsinin zəruri aspektləri

ənənəvi

5 gün

12 sentyabr 2016-cı il

22

Xüsusi vergi rejimli fəaliyyət üzrə vergilərin hesablanması, tutulması, ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması

onlayn

2 saat

11 noyabr 2016-cı il

Hüquq sahəsi

23

Dövlət vergi orqanlarında hüquqi təminat işlərinin təşkili

onlayn

1 saat

14 oktyabr 2016-cı il

Bəyannamə sahəsi

24

BTP proqramı

onlayn

2 saat

8 iyul 2016-cı il

25

Kameral vergi yoxlamalarının  təhlil  edilməsi

onlayn

2 saat

22 noyabr 2016-cı il

Vergi öhdəliyi sahəsi

26

Vergi öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi və icrasına nəzarət işlərinin təşkili

onlayn

3 saat

18 iyul 2016-cı il

İnsan resursları sahəsi

27

Vergilər Nazirliyinin e-kitabxanasının Onlayn təlim sistemi üzrə Təlimçilər üçün təlim

onlayn

 1,5-2 saat

7 iyun 2016-cı il

28

Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimləri

ənənəvi

6-8 saat

İyun 2016-cı il

29

Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimləri

ənənəvi

6-8 saat

İyul 2016-cı il

30

Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimləri

ənənəvi

6-8 saat

Avqust 2016-cı il

31

Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimləri

ənənəvi

6-8 saat

Sentyabr 2016-cı il

32

Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimləri

ənənəvi

6-8 saat

Oktyabr 2016-cı il

33

Vergilər Nazirliyinin yuxarı menecer ehtiyatında olan əməkdaşlar üçün idarəetmə təlimləri

ənənəvi

6-8 saat

Noyabr 2016-cı il

34

Ənənəvi üsulla təlim keçən təlimçilər üçün təlim

ənənəvi

6-8 saat

30 sentyabr 2016-cı il

35

Orta menecer vəzifələrinə yeni təyin olunan əməkdaşlar üçün "Heyətin idarə olunması" təlimi

ənənəvi

6-8 saat

18 noyabr 2016-cı il

36

Orta menecer vəzifələrinə yeni təyin olunan əməkdaşlar üçün "Heyətin idarə olunması" təlimi

ənənəvi

6-8 saat

2 dekabr 2016-cı il

Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar sahəsi

37

Yerli vergilərin ödəyiciləri olan fiziki şəxslərin, habelə yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin elektron uçotunu nəzərdə tutan Bələdiyyə Vergi İnformasiya Sistemi proqram təminatından (BVİS) istifadə qaydaları

ənənəvi

1 gün

4 oktyabr 2016-cı il

Vergi proqnozları və risklərin təhlili sahəsi (Ərazi vergi orqanları)

38

Vergi proqnozlarının icrasının müəyyənləşdirilməsi

onlayn

2 saat

22 iyun 2016-cı il

39

Vergidən yayınma halları üzrə risklərin müəyyənləşdirilməsi və idarə edilməsi

onlayn

2 saat

29 iyun 2016-cı il

40

Dövlət büdcəsi və onun təsnifatı

onlayn

1 saat

12 iyul 2016-cı il

İnformasiya texnologiyaları sahəsi

41

İnformasiya təhlükəsizliyinin anlayışı. İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemləri

onlayn

2 saat

22 iyul 2016-cı il

42

İnformasiya təhlükəsizliyinin anlayışı. İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemləri

onlayn

2 saat

28 iyul 2016-cı il

43

İnformasiya təhlükəsizliyinin anlayışı. İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemləri

onlayn

2 saat

17 avqust 2016-cı il

44

MS Excel – yüksək səviyyədə (Advanced)

onlayn

 

19 avqust 2016-cı il

45

İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemləri “İTİS” sahəsində beynəlxalq standartlar. Beynəlxalq standartların tətbiqi və sertifikasiya şərtləri

onlayn

2 saat

31 avqust 2016-cı il

46

İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemləri “İTİS” sahəsində beynəlxalq standartlar. Beynəlxalq standartların tətbiqi və sertifikasiya şərtləri.

onlayn

2 saat

8 sentyabr 2016-cı il

47

İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarəetmə Sistemləri “İTİS” sahəsində beynəlxalq standartlar. Beynəlxalq standartların tətbiqi və sertifikasiya şərtləri

onlayn

2 saat

16 sentyabr 2016-cı il

48

İTİS Qaydaları barədə ümumi məlumat. Vergilər Nazirliyində İTİS-in tətbiqi

onlayn

2 saat

21 sentyabr 2016-cı il

49

"İTİS" Qaydaları barədə ümumi məlumat. Vergilər Nazirliyində İTİS-in tətbiqi

onlayn

2 saat

29 sentyabr 2016-cı il

50

"İTİS" Qaydaları barədə ümumi məlumat. Vergilər Nazirliyində İTİS-in tətbiqi

onlayn

2 saat

11 oktyabr 2016-cı il

51

"İTİS"-ə məsul olan vəzifəli şəxslər. İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə daxili auditor. Daxili auditorun hüquq və vəzifələri

onlayn

2 saat

19 oktyabr 2016-cı il

52

"İTİS"-ə məsul olan vəzifəli şəxslər. İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə daxili auditor. Daxili auditorun hüquq və vəzifələri

onlayn

2 saat

27 oktyabr 2016-cı il

53

"İTİS"-ə məsul olan vəzifəli şəxslər. İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə daxili auditor. Daxili auditorun hüquq və vəzifələri

onlayn

2 saat

3 noyabr 2016-cı il

54

MS Excel – yüksək səviyyədə (Advanced)

onlayn

 

16 noyabr 2016-cı il

Daxili nəzarət sahəsi

55

Korrupsiyaya qarşı mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması və məlumat azadlığı məsələləri

ənənəvi

3-5 saat

20 may 2016-cı il

56

Daxili nəzarət tədbirləri nəticəsində vergi orqanı əməkdaşlarının xidməti vəzifələrinin icrasında aşkar olunan nöqsan və pozuntular

ənənəvi

3-5 saat

16 sentyabr 2016-cı il