2015-ci ildə Vergilər Nazirliyində keçiriləcək tədris (təlim) kurslarının QRAFİKİ

Tədris (təlim) kursunun adı

Tədrisin forması

Keçirilməsi müddəti

Keçirildiyi yer

Təlim rejimi

Daxili təhlükəsizlik baş idarəsi üzrə:

1

Daxili nəzarət tədbirləri nəticəsində vergi orqanı əməkdaşlarının xidməti vəzifələrinin icrasında aşkar olunan nöqsan və pozuntular

Təlim

24 aprel 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

3-5 saat

2

Korrupsiyaya qarşı mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması və məlumat azadlığı məsələləri

Təlim

19 iyun 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

3-5 saat

3

Vergi orqanlarında daxili nəzarət sisteminin tətbiqi vəziyyəti

Təlim

30 oktyabr 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

3-5 saat

İqtisadi təhlil və sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatı idarəsi üzrə:

4

Vergi orqanlarında qeydiyyat və uçot işlərinin təşkili məsələləri

Təlim

29 mart  2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

5

Vergidən yayınma risklərinin idarə edilməsi üzrə risk meyarları və onların hesablanması

Təlim

22 may 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

Vergi borclarının alınması işlərinin təşkili idarəsi üzrə:

6

Vergi borclarının risk meyarları əsasında idarə edilməsi

Təlim

15 may 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

7

Vergi borcları alınması, görüləcək işlər və bu sahədə qarşıya çıxan məsələlərin həlli yolları

Təlim

18 sentyabr 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi üzrə:

8

Vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsində təhlil zamanı “Axtarış&Hesabat” İnformasiya sistemindən istifadə edilməsi

Təlim

22 may 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

9

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində təhlil və qiymətləndirmə meyarları, o cümlədən əsas fəaliyyət göstəricilərinin tətbiqi

Təlim

11 sentyabr 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

İnformasiya texnologiyaları və proqram təminatı şöbəsi üzrə:

10

Vergi orqanlarında məlumatların təhlükəsizliyinin qorunması və iş yerlərindən təhlukəsiz istifadənin təmin edilməsi

Təlim

16 oktyabr 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti üzrə:

11

Mühafizə və xidmət işlərinin təşkili

Təlim

9-10 aprel 2015-ci il

VCİAD

8 saat

12

İstintaq idarəsinin və təhqiqat işlərinin təşkili

Təlim

9-10 iyul 2015-ci il

VCİAD

8 saat

13

Əməliyyat işlərinin təşkili

Təlim

10-11 sentyabr

2015-ci il

VCİAD

8 saat

14

Təşkilati-analitik, kriminalistika və uçot işlərinin təşkili (kriminalistlər üçün)

Təlim

15-16 oktyabr

2015-ci il

VCİAD

8 saat

Vergilər Nazirliyi yanında Xüsusi Rejimli Vergi Xidməti Departamenti üzrə:

15

E-audit ilə bağlı təlim

Təlim

İyul 2015-ci il

XRVXD

8 saat

Tədris Mərkəzi üzrə:

16

Təlimçilərin təlimi

Təlim

8-9 aprel 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

17

Təlimçilərin təlimi

Təlim

15-16 aprel 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

18

Kuratorların təlimi

Təlim

14-15 may 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

19

Kuratorların təlimi

Təlim

21-22 may 2015-ci il

Ərazi vergi orqanları

6-8 saat

20

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən baş menecerlər üçün idarəetmə və liderlik təlimi

Təlim

9-10 iyun 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

21

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən baş menecerlər üçün idarəetmə və liderlik təlimi

Təlim

17-18 iyun 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

22

Kuratorların təlimi

Təlim

8-9 iyul 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

23

Kuratorların təlimi

Təlim

15-16 iyul 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

24

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən mütəxəssislər üçün özünüidarəetmə təlimi

Təlim

iyul 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

25

Elektron öyrənmə (e-learning) ilə bağlı təlim

Təlim

iyul 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

8-12 saat

26

Kuratorların təlimi

Təlim

6-7 avqust 2015-ci il

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

27

Kuratorların təlimi

Təlim

12-13 avqust 2015-ci il

Ərazi vergi orqanları

6-8 saat

28

Kuratorların təlimi 

Təlim

8-9 sentyabr 2015-ci il

Ərazi vergi orqanları

6-8 saat

29

Kuratorların təlimi

Təlim

17-18 sentyabr 2015

BVD

6-8 saat

30

Kuratorların təlimi

Təlim

5-6 oktyabr 2015-ci il

BVD

6-8 saat

31

Kuratorların təlimi

Təlim

13-14 oktyabr 2015

BVD

6-8 saat

32

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən orta menecerlər üçün idarəetmə və liderlik təlimi

Təlim

5-6 noyabr 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

33

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən orta menecerlər üçün idarəetmə və liderlik təlimi

Təlim

11-12 noyabr 2015

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

34

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən orta menecerlər üçün idarəetmə və liderlik təlimi

Təlim

8-9 dekabr 2015-ci il

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

35

Vergi orqanlarında fəaliyyət göstərən orta menecerlər üçün idarəetmə və liderlik təlimi

Təlim

16-17 dekabr 2015

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

İlkin hazırlıq kursları üzrə:

1

İlkin hazırlıq - 56

İlkin hazırlıq

16.03.15-24.04.15

03.06.15-08.06.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

2

İlkin hazırlıq - 57

İlkin hazırlıq

04.05.15-09.06.15

21.07.15-24.07.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

3

İlkin hazırlıq - 58

İlkin hazırlıq

01.07.15-06.08.15

10.09.15-15.09.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

4

İlkin hazırlıq - 59

İlkin hazırlıq

01.10.15-04.11.15

10.12.15-15.12.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

İxtisasartırma kursları üzrə:

1

İqtisadi təhlil, kameral vergi yoxlamaları və risklərin təhlili işlərinin təşkili

İxtisasartırma

07.04.15-24.04.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

2

Dövlət vergi orqanlarında hüquqi təminat işinin təşkili

İxtisasartırma

05.05.15-27.05.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

3

Dövlət vergi orqanlarında operativ vergi nəzarəti işlərinin təşkili

İxtisasartırma

10.06.15-30.06.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

4

Dövlət vergi orqanlarında qeydiyyat və uçot işlərinin təşkili

İxtisasartırma

10.06.15-30.06.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

5

Dövlət vergi orqanlarında auditin təşkili

İxtisasartırma

03.07.15-24.07.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

6

İqtisadi təhlil, kameral vergi yoxlamaları və risklərin təhlili işlərinin təşkili

İxtisasartırma

12.08.15-31.08.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

7

Təqdim edilməmiş bəyannamələr və vergi borcları üzrə işlərin təşkili

İxtisasartırma

13.08.15-31.08.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

8

Dövlət vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinə xidmət işinin təşkili

İxtisasartırma

02.09.15-23.09.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

9

Dövlət vergi orqanlarında auditin təşkili

İxtisasartırma

04.09.15-23.09.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

10

Dövlət vergi orqanlarında operativ vergi nəzarəti işlərinin təşkili

İxtisasartırma

05.10.15-21.10.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

11

Dövlət vergi orqanlarında auditin təşkili

İxtisasartırma

10.11.15-27.11.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

12

Dövlət vergi orqanlarında icra intizamına nəzarət və kargüzarlıq işinin  təşkili

İxtisasartırma

12.11.15-27.11.15

Tədris Mərkəzi

6-8 saat