2014-cü ildə Tədris Mərkəzində keçiriləcək tədris (təlim) kurslarının QRAFİKİ

Tədris (təlim) kursunun adı

Tədrisin forması

Keçirilməsi müddəti

Keçirildiyi yer

Təlim rejimi

1

Təqdim edilməmiş bəyannamələrin və vergi borclarının alınması işlərinin təşkili

Təlim

15 fevral 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

2

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının və vergi ödəyicilərinin uçotunun ləğv edilməsi məsələləri

Təlim

21 fevral  2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

3

Vergi bəyannamələrinin və hesabatlarının doldurulması qaydaları

Təlim

13-14 mart 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

4

Vergilər üzrə risklərin təhlili

Təlim

28-29 mart 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

5

Mühafizə və xidmətin təşkili

Təlim

28-29 mart 2014

Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti

6-8 saat

6

ƏDV-yə dair əməliyyatlar, ciddi hesabat blankları, bəyannamələrin tərtibi və mühasibat uçotu məsələləri.

Təlim

7-10 aprel 2014

Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti

6-8 saat

7

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən yerli vergi orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış formalara uyğun məlumatların hazırlanması prosedurları barədə

Təlim

11 aprel 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

8

Orta menecerlər üçün (şöbə və bölmə rəisləri) idarəetmə sahəsində təlim

Təlim

17-18 aprel 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

9

Dövlət vergi orqanlarında məhkəmə və hüquqi təminat işlərinin təşkili, habelə cinayət xarakterli materialların ekspertizası sahəsində təlim

Təlim

25 aprel 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

10

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi məsələləri

Təlim

12-16 may 2014

Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti

6-8 saat

11

İlkin hazırlıq

İlkin hazırlıq

15.05.2014-19.06.2014

30.07.2014-04.08.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

12

İlkin hazırlıq

İlkin hazırlıq

15.05.2014-19.06.2014

30.07.2014-04.08.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

13

İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul vergi xidməti əməkdaşları üçün təlim

Təlim

23 may 2014

Vergilər Nazirliyi

6 saat

14

Vergi ödəyicilərinin uçotunun tətbiqi məsələləri

Təlim

06 iyun 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

15

Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində vergi ödəyicilərinin qəbulu və xidmətin təşkili

Təlim

13-14 iyun 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

16

Korrupsiyaya qarşı mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması və məlumat azadlığı məsələləri

Təlim

20 iyun 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

17

İlkin hazırlıq

İlkin hazırlıq

23.06.2014-25.07.2014

01.09.2014-04.09.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

18

İlkin hazırlıq

İlkin hazırlıq

23.06.2014-25.07.2014

01.09.2014-04.09.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

19

Vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları əməkdaşları üçün xidməti davranış qaydaları. Ünsiyyət və nitq mədəniyyəti.

Təlim

11-12 iyul 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

20

Koordinasiya və kargüzarlıq işlərinin təşkili məsələləri

Təlim

24-25 iyul 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

21

Vergi orqanlarında konkret vəzifədə çalışan işçinin əsas vəzifə və öhdəliklərini müəyyən edən vəzifə təlimatları və onun tətbiqi mexanizmi

Təlim

4 avqust 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

22

Riskli vergi ödəyiciləri ilə işin təşkili

Təlim

8-9 avqust 2014

Vergilər Nazirliyi

6 saat

23

Dövlət vergi orqanlarında auditin təşkili

İxtisasartırma

11.08.2014-28.08.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

24

Dövlət vergi orqanlarında operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi işlərinin təşkili

İxtisasartırma

11.08.2014-28.08.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

25

Yerli struktur bölmələrin insan resurslarının idarə olunması sahəsində  fəaliyyət göstərən əməkdaşları üçün kadr yerdəyişmələri ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi

Təlim

18 avqust 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

26

Təqdim edilməmiş bəyannamələrin və vergi borclarının alınması işlərinin təşkili

İxtisasartırma

08.09.2014-25.09.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

27

Dövlət vergi orqanlarında uçot və hesabat işinin təşkili

İxtisasartırma

08.09.2014-25.09.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

28

Vergi ödəyicilərinin uçotu idarəsinin əməkdaşları üçün qanunvericilik sahəsində təlim

Təlim

12 sentyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

29

Kargüzarlığın, kriminalistika və uçot işinin təşkili

Təlim

18-19 sentyabr 2014

Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti

6-8 saat

30

Vergi ödəyiciləri ilə görüşlərin, ünvanlı xidmətlərin təşkili məsələləri.

Təlim

26-27 sentyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

31

Dövlət vergi orqanlarında hüquqi təminat işinin təşkili

İxtisasartırma

29.09.2014-21.10.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

32

Dövlət vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinə xidmət işinin təşkili

İxtisasartırma

29.09.2014-21.10.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

33

Vergi Partnyorluğu Sazişi"nin bağlanması işinin təşkili

Təlim

3-4 oktyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

34

Vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərə baxılması və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi

Təlim

20 oktyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

35

Dövlət vergi orqanlarında operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi işlərinin təşkili

İxtisasartırma

23.10.2014-12.11.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

36

Dövlət vergi orqanlarında uçot və hesabat işinin təşkili

İxtisasartırma

23.10.2014-12.11.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

37

Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlıq və koordinasiya işlərinin təşkili

İxtisasartırma

27.10.2014-12.11.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

38

Dövlət vergi orqanlarında məhkəmə və hüquqi təminat işlərinin təşkili, habelə cinayət xarakterli materialların ekspertizası sahəsində təlim

Təlim

29 oktyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

39

Dövlət vergi orqanlarında hüquqi təminat işinin təşkili

İxtisasartırma

14.11.2014-04.12.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

40

Dövlət vergi orqanlarında uçot və hesabat işinin təşkili

İxtisasartırma

17.11.2014-04.12.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

41

Dövlət vergi orqanlarında auditin təşkili

İxtisasartırma

17.11.2014-04.12.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

42

Daxili nəzarət sistemi çərçivəsində daxili nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi

Təlim

17 noyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

43

Kameral vergi yoxlamalarının çarpaz təhlillər əsasında aparılması

Təlim

21-22 noyabr 2014

Vergilər Nazirliyi

6-8 saat

44

Dövlət vergi orqanlarında operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi işlərinin təşkili

İxtisasartırma

08.12.2014-25.12.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

45

Təqdim edilməmiş bəyannamələrin və vergi borclarının alınması işlərinin təşkili

İxtisasartırma

08.12.2014-25.12.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat

46

Dövlət vergi orqanlarında auditin təşkili

İxtisasartırma

08.12.2014-25.12.2014

Tədris Mərkəzi

6-8 saat