Ulu öndər - Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti - İlham Əliyev