1918-1991-ci illər

 

  1. Azərbaycan Demokratik Respublikası (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti) dövrü

  2. Sovet dövrü